دیوار نقد و نسیه بستری برای اعلام نیاز به خرید نسیۀ انواع مواد اولیه مورد استفادۀ تولیدکنندگان است. تولید کننده هستید؟
[راهنما] یا [عضو] شوید.


در صورتی که شرایط سرمایه گذاری در پیشنهادات اعلام شده توسط تولیدکنندگان را دارید، با ما [تماس] بگیرید.

پیشنهادات خریداران

#ماده اولیهحجم سرمایه (تومان)نرخ نقد و نسیه پیشنهادی ماهیانه (درصد)دوره باز پرداخت(ماه)سقف اعتبار (تومان)ضامنوضعیتانقضا
1جو20,000,0001.83500,000,000صندوق ایرانیانمنعقد شده(تنظیم نشده)
2پلی پروپیلن120,000,0002.53145,000,000صندوق ایرانیانمنعقد شده(تنظیم نشده)
3سود مایع220,000,0002.55397,500,000صندوق ایرانیانمنعقد شده(تنظیم نشده)
4 پی وی سی23,000,0002.392,147,483,647صندوق ایرانیانمنعقد شده(تنظیم نشده)
پیشنهادات منقضی شده