راهنما


دیوار نقد و نسیه، بستری برای تامین مالیِ خرید نسیه انواع مواد اولیه است. مخاطب این سامانه تولیدکنندگان، به عنوان خریداران مواد اولیه به شکل اعتباری(مدت دار) هستند.
اگر شما به عنوان خریدار مواد اولیه منابع مالی کافی برای خرید نقدی آن را در اختیار ندارید و فروشنده مواد نیز امکان فروش اعتباری (مدت دار-اقساطی) را فراهم نمی کند، می توانید از طریق دیوار نقد و نسیه شرایط مناسب برای خرید نسیۀ مواد اولیه مورد نیاز خود را به اطلاع سرمایه گذاران برسانید تا بدین ترتیب سرمایه گذار کالای مورد نظر را به اعتبار شما نقداً خریداری کرده و مبلغ خرید را در زمان سررسید از شما دریافت کند.
روال:
برای ثبت پیشنهاد لازم است ابتدا در سایت عضو شده و سپس توسط یکی از نهادهای ضامن طرف قرارداد با دیوار نقد و نسیه اعتبارسنجی شوید، بعد از تعیین سقف اعتباری، می توانید پیشنهادات خود را در سقف کسب شده وارد کنید.


پیشنهاد:
"پیشنهاد خرید اعتباری مواد اولیه" که دارای ویژگی های زیر است:
ماده اولیه: (کالایی که با این سرمایه قصد خرید آن را دارید)، حجم سرمایه، نرخ نقدونسیه پیشنهادی ماهانه(درصد)، شرایط بازپرداخت(دوره بازپرداخت، شرایط اقساط)، مدت پیشنهاد
این پیشنهاد در مدتی که تعیین کرده اید، از طریق سامانۀ دیوار نقدونسیه به سرمایه گذاران ارائه می شود. بعد از تخصیص سرمایه گذار، در طول یک هفته کاری مراحل صدور ضمانت نامۀ تعهد پرداخت به ذی نفعی سرمایه گذار، پرداخت حجم سرمایه به فروشنده محصول و تحویل آن به شما انجام می پذیرد.
اعتبارسنجی:
برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت مدیریت ریسک سرمایه گذاری، لازم است واحد تولیدی شما مورد ارزیابی، اعتبارسنجی و بازدید قرار گیرد. مدل های ارزیابی استفاده شده، تمامی جنبه های مالی، فنی، بازار و سطح دانش کسب وکار شما را به عنوان پارامترهای تاثیرگذار بر سقف اعتباری در نظر دارند. این اعتبار تا یک سال برای خرید مواد اولیه قابل استفاده است.
جهت تضمین خدمت رسانی در قبال دریافت هزینه، با همکاری کارشناسان مالی صندوق های ضامن، امکان انجام ارزیابی اولیه میسر گشته است. بدین ترتیب شما می توانید قبل ورود به مرحله ارزیابی،اعتبارسنجی و بازدید از کسب سقف اعتباری غیر صفر مطمئن شوید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما [تماس] بگیرید.
برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص ارزیابی، اعتبارسنجی و بازدید می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید:

تشکیل پرونده صندوق ایرانیان